BRF Valåsdalen

Den egna bostaden

Lägenhetsnummer

Det finns två typer av lägenhetsnummer

  1. Bostadsrättsföreningens egna lägenhetsnummer är kopplat till respektive bostad och används t.ex. i föreningens lägenhetsförteckning för pantsättning, upplåtelser och liknande.
  2. Lägenhetsnumret som består av fyra siffror är en del av din adress som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Försäkring

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive bostadsrättsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Vikten av Bostadsrättstillägg

Grundläggande ansvarsfördelning förening/medlem En medlem kan på två – principiellt helt skilda – grunder bli ansvarig för kostnader i samband med skador på föreningens egendom:

  1. Skadestånd – Om medlem eller någon denna svarar för, genom vårdslöshet eller uppsåt vållar föreningen skada, exempelvis genom att installera en tvättmaskin så dåligt att den springer läck och vållar en vattenskada på golv och i bjälklag, svarar medlemmen på skadeståndsrättslig grund. I denna situation kan/ska medlemmen utnyttja sin vanliga hemförsäkring, som ju rymmer en s k ansvarsförsäkring för skadeståndsansvar, för skadorna på byggnaden. Observera dock att hemförsäkringens ansvarsmoment aldrig lämnar ersättning för skador på den egna lägenheten!

  2. Underhållsansvar – enligt Bostadsrättslag och föreningens stadgar. Även om medlemmen inte har varit vårdslös eller försumlig kan denna bli betalningsskyldig för skador i sin bostad utifrån reglerna om underhållsansvar för viss egendom i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Brandvarnare

Föreningen har installerat en brandvarnare i varje bostad.
Testa din brandvarnare en gång i månaden genom att trycka på testknappen.
Saknar du brandvarnaren av någon anledning anmäl detta till expeditionen.

Porttelefon/Taggar/Nycklar

Porttelefonen – för handhavande se bifogad instruktion.
Till varje bostad hör 3 taggar, 4 nycklar till underlåset samt 3 nycklar till överlåset.
Taggarna fungerar till den egna porten, till ditt miljöhus, cykelhuset, tvättstugan. Önskar du tillgång till gymmet kan du få ett tillägg till din tagg mot en mindre kostnad. Detta meddelar du i så fall till expeditionen.


Beställning av ytterligare taggar och nycklar till underlåset


Endast person/er som är bostadsrättsinnehavare får beställa fler taggar/nycklar. Beställningen görs på exeditionen.

Nycklar till postbox och tvättlås


Till varje lägenhet hör två nycklar till postboxen samt två tvättlås med två nycklar till varje.
Lägenhetsinnehavaren står för alla kostnader för nya taggar/nycklar.

El/vatten

Varje bostad har egen el- och vattenmätare. Avläsning sköts av Minol dit varje medlem får inloggningsuppgifter för att se sin förbrukning.
Kostnaderna aviseras på avgiftsavin från HSB.

Värme

Värmen får vi från vår egen bergvärmeanläggning. Värmekostnaden ingår i månadsavgiften.

Bredband/TV/telefon

Bredband är indraget i alla bostäder, föreningen har ett avtal med Telia som internetoperatör. Avgiften är inräknad i månadsavgiften.

I avtalet ingår

  • Bredband FiberLan 250/250 Mbit/s med trådlös router
  • Bredbandstelefoni
  • TV-paket Lagom från Telia

Tillbehören hör till bostaden och ska lämnas kvar där vid avflyttning.
För att komma igång med bredbandet kontakta Telia 90200 för att få ett ID-nummer och kontrollnummer.

Fläkt Kök

Frånlufts-/utsugsfläkt ska användas i köket.

Badrum

Inga fläktar får monteras i badrummet.

Renovering

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla bostaden. Vad som ingår i bostaden och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.
Till bostaden räknas normalt bostadens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar samt dörr till bostaden.
Mindre förändringar får göras i bostaden. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång!
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över bostadens våtutrymmen.
Vid renovering av badrum och kök måste styrelsen kontaktas för ett godkännande.
Finns det en gammal golvbrunn i badrummet ska denna bytas ut och föreningen står för kostnaden. Flyttas golvbrunnen ska de nya rören relinas av Tubus Vid byte av ytlagret på golvet i badrummet måste styrelsen kontaktas.
Du får inte göra ingrepp som kan skada husets fasad.
Du måste ha styrelsens tillstånd för mer permanenta förändringar som påverkar husets exteriör.

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar får du hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen ska dock alltid först informeras.
Anmälan om andrahandsuthyrning ska göras skriftligt på en blankett, som finns på expeditionen. Du får inte börja hyra ut innan du har anmält till styrelsen.
Vid längre tids uthyrning ska ny anmälan lämnas in årsvis.
Att hyra ut enbart för att tjäna pengar (typ Airbnb) är inte tillåtet vilket klargjorts i en dom.

Sälja bostaden

Besittningsrätten till en bostadsrätt är mycket starkare än vad den är i en hyresrätt. Säljare och köpare har upplysnings- och undersökningsplikt. Oavsett om du säljer bostadsrätten privat eller via mäklare skall du alltid kontakta HSB Göteborg. De sköter föreningens administrativa förvaltning vilket innebär allt pappersarbete som omfattas av en överlåtelse.
Överlåtelse av en bostadsrätt skall alltid göras i skriftlig form. Blanketter finns för nerladdning på HSB:s hemsida.

Medlemskap i HSB

Medlemskap i föreningen innebär också att man är medlem i HSB. I årsavgiften ingår medlemsavgiften!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå