BRF Valåsdalen

Bostadsrätt

Bostadsrättsägare i HSB Brf Valåsdalen i Lindome

När du köper en bostadsrätt köper du en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Andelen ger en nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet (den aktuella bostaden). Nyttjanderätten kvarstår så länge man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid.

Avgiften

Du betalar din avgift till den ekonomiska föreningen efter ditt andelstal och dessa pengar går sedan till att sköta om föreningen, bekosta räntor, finansiera underhåll och renoveringar samt bekosta allt det som föreningen behöver för att fungera.

Ansvar

Du har ett särskilt ansvar för bostaden du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar.
När du använder bostaden ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.
Med nyttjanderätten till bostaden får du både rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om.
Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen bostad. Föreningen svarar för t ex rörstammar, vind, fasader och yttertak.
Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och i Bostadsrättslagen.
I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav och rättigheter som ställs på dig som medlem.
Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.
Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta.

Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå